Leliekerk
Krommenie

Nieuws

Nieuws

Een nieuwe website

Na maanden van plannen, organiseren, ontwerpen en veel tijd er in te hebben…

11 september 2013

Eerste Advent: Het einde van de slang

In het begin beloofde God de HEER al iemand uit de nakomelingen van Eva, die de Satan zal verslaan. Genesis 3:15.

God, de HEER, zei tegen de slang: ‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan, het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af; op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, Hij verbrijzelt je kop, jij bijt het in de hiel. 

Afbeelding1.png