Leliekerk
Krommenie

Over de kerk

 

Nieuws

Agenda

9 november 2018

Pasen

Geen lichamelijke Opstanding van Jezus Christus uit de doden, geen Kerk op …

26 maart 2016

Lijdensweg 2

Hij moest zijn in het Huis van Zijn Vader om de offerdienst in de Tempel te…

25 maart 2016

Wie zijn we?

 

  LELIEKERK KROMMENIE

  Kerk met Toekomst 

 

Wie zijn we?

De Nederlands Gereformeerde Kerk in Krommenie is een van de kerkgenootschappen in Krommenie.Op 1 januari 2014 telde onze gemeente 347 leden, een gemiddeld grote gemeente in ons kerkverband. Elke zondag worden er diensten gehouden waarin we als gemeente tot eer van God samenkomen. De ochtenddiensten worden gehouden in de Leliekerk. De middagdiensten vinden afwisselend in Krommenie of in de NGK Wormer plaats. De zaal naast de kerk (Het Kruispunt) wordt op zondag maar ook door de week gebruikt voor allerlei activiteiten van ons kerkelijk leven. Op dit moment is onze gemeente vacant.

Missie- Waar staan we voor ?

Als Nederlands Gereformeerde Kerk geloven wij in leven, sterven en opstanding en hemelvaart van Jezus Christus en in zijn terugkomst. We aanvaarden de Bijbel als richtsnoer voor ons denken en handelen. Als  gemeente van Krommenie zien we het als onze missie om Gods licht te verspreiden door zijn naam te loven, van zijn woord te leren en in zijn liefde te leven.

 

De missie van de Leliekerk hebben wij kernachtig verwoord:

"Als gemeente willen wij een gemeenschap zijn van mensen die groeien in hun toewijding aan Jezus Christus en die hun gaven gebruiken ten dienste van elkaar en de wereld."

   

Visie- waar gaan we voor , hoe willen we zijn ?

 • We willen de normen van de Bijbel hooghouden en ons doen en laten toetsen aan Gods woord.
 • We willen een eigentijdse actieve gemeente zijn, waarvan de leden groeien in hun relatie met God.
 • We willen een liefdevolle gemeenschap zijn, waar mensen omzien naar elkaar, pastorale zorg geven en ontvangen en waar het gebed een belangrijke plaats inneemt.
 • We willen een open, actieve en gastvrije gemeente zijn, waar iedereen zijn gaven inzet en nieuwe mensen zich van harte willen aansluiten.
 • We willen ons inzetten om het evangelie van Jezus Christus te verspreiden in Krommenie en omgeving.

We werken onze visie uit in de volgende driedeling:

 • Kerk naar boven
 • Kerk naar binnen
 • Kerk naar buiten

 

Wat verstaan we onder “Kerk naar boven”- We zijn voortdurend gericht op de verticale relatie met onze Heer en het groeien in geloof.

Kernbegrippen:

 • Zondagse diensten – we komen bijeen tot eer van God en zijn gericht op diensten die opbouwend en inspirerend zijn voor ons geloof.
 • We zijn gericht op Toerusting en Persoonlijke groei- Alphacursus, gemeentekringen voor jong en oud- groeien in geloof en onderlinge samenhang.

 

Wat verstaan we onder “Kerk naar binnen”- We zijn voortdurend gericht op onze onderlinge verbondenheid als broeders en zusters, een goede communicatie en duidelijke organisatie.

Kernbegrippen:

 • Pastoraat- omzien naar elkaar in bezoek, gesprek en gebed.
 • Diaconaat- omzien naar elkaar en praktische ondersteuning waar nodig.
 • Jeugdwerk- je hoort er allemaal bij.
 • Onderlinge samenhang – we werken samen tot opbouw van de gemeente.
 • Communicatie – we zijn open en transparant.
 • Organisatie- we werken met duidelijke taakomschrijvingen en draaiboeken.
 • Betrokkenheid- iedereen doet mee en zet zijn gaven in.

Wat verstaan we onder “Kerk naar buiten”- We zijn voortdurend gericht op onze taak het evangelie van Jezus Christus te verspreiden.

Kernbegrippen:

 • We zijn ons ervan bewust dat we navolgers zijn van Christus en ons christelijk geloof uitdragen door onze levenshouding.
 • Missionaire taken- we zoeken naar mogelijkheden en grijpen kansen om het evangelie  in Krommenie te verspreiden in woord en daad.
 • Zendingsprojecten- we voelen ons verantwoordelijk bij te dragen aan projecten in de Wereld die gericht zijn op het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus in woord en daad.
 • Samenwerking en externe contacten- we zoeken naar overeenkomsten en zijn gericht op samenwerking.